Tweet #datadonderdag


lees meer

DD #14: Voorkomen is beter dan genezen: datainnovaties in de gezondheidszorg

Door de opkomst van nieuwe meetmogelijkheden en (open-source)technologie is het steeds beter mogelijk om gezondheidsklachten en zelfs aandoeningen van tevoren aan te zien komen. Tijdens de laatste Data Donderdag stelden we ons de vraag of de traditionele gezondheidszorg beeldbepalend blijft, of dat technologiepartijen als Apple straks voor hun gebruikers bepalen welke behandelaar er toegewezen wordt. Om antwoord op deze vraag te krijgen, bekeken we de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg vanuit een ziekenhuis, een universiteit en een tech-startup.

Ziekenhuis: van descriptieve naar prescriptieve zorg

Big data draait erom dat je op basis van experimenten tot inzichten komt die met causaliteit soms niet direct te verklaren zijn. Dit staat haaks op de traditionele manier van onderzoek binnen ziekenhuizen, die namelijk volledig gericht is op het bewijzen van verbanden (causaliteit) en oplossingen die passen binnen de norm.

Floortje Scheepers is hoofd van de afdeling Psychiatrie in het UMC Utrecht. Tijdens haar promotieonderzoek kwam zij tot de conclusie dat het moeilijk is als individuele arts impact te hebben op verbeteringen in de gezondheidszorg. Door data te verzamelen en te combineren ontstaat een beter inzicht in individuele klachten en een persoonlijke behandeling.

Niet alleen kijkt UMCU hierbij naar de patiënt, maar ook naar de omgeving. Zo bleek dat de aanwezigheid van natuur en water de behandelduur aanzienlijk verkort.

Sfeerimpressie Data Donderdag - GoDataDriven

In de praktijk blijkt dat agressie op de werkvloer een belangrijk aandachtspunt is voor verplegend personeel op de afdeling Psychiatrie. Scheepers:

Door machine learning toe te passen op de geanonimiseerde datasets van het UMCU, bleek dat agressiepieken redelijk goed te voorspellen zijn. Het type opname en de verslagen van het verplegend personeel zijn hierin belangrijke bronnen.

In de praktijk bleken ontwenningsverschijnselen en uitgewerkte slaapmedicatie belangrijke oorzaken voor agressieincidenten. Ook bleek dat als de hoeveelheid tekst in een dagrapport plotseling stijgt, de kans aanzienlijk is dat een incident aanstaande is.

Door een betere inzet van ICT en van databronnen, zoals genonderzoek, mobiele apps en thuismonitoring, is het mogelijk een ziektebeeld te zien ontwikkelen voordat het optreedt, waardoor burgers minder snel patiënt zullen worden. Nu al is gen-onderzoek beschikbaar voor iedereen.

Voor ziekenhuizen is het enerzijds belangrijk eigen proposities te ontwikkelen en anderzijds kennis van individuele behandelaars onderling te delen, zodat de kennis van een gespecialiseerde arts beschikbaar is voor iedereen in de medische wereld en dus ook voor individuele behandelingen.

UMCU - Data Donderdag - GoDataDriven

Universiteit: dementie voorspellen door gesproken taal te analyseren

Academisch onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten. Dementie is bijvoorbeeld een ziekte die gepaard gaat met taalproblemen, zoals moeite met spreken of begrijpen. Door afwijkende taalpatronen te leren herkennen, is het mogelijk al in een zeer vroeg stadium dementie te detecteren. Dit is belangrijk omdat bepaalde therapieën de effecten van de aandoening kunnen vertragen, mits in een vroeg stadium toegepast.

Roelant Ossewaarde doet aan de Universiteit Groningen en Hogeschool Utrecht onderzoek naar de verwerking van gespreken taaldata om de eerste tekenen van dementie te voorspellen. Ossewaarde:

Taaldata zijn veel goedkoper te verkrijgen dan data van MRI-scans, bloedonderzoeken en andere medische diagnoses en daardoor een ideale bron voor onderzoek. In een ideaal geval hoef je alleen maar mee te luisteren met gesprekken om een dataset op te bouwen. De uitdaging zit in de analyse van de data en de specialistische kennis die hiervoor nodig is.

Door automatische taalanalyse aan de hand van machine learning toe te passen op ruwe taaldata is het mogelijk een voorspelling te doen van de diagnose van de spreker. De audiodata kunnen bijvoorbeeld (met medeweten en toestemming van de patiënt) opgenomen worden in gesprekken met zorgprofessionals.

Voorbeeld van taalanalyse - Data Donderdag - GoDataDriven

“Uiteindelijk is het doel een eenvoudig apparaat te ontwikkelen, zoals fitnesstrackers en stappentellers, dat gebruikers kan informeren over hun gezondheid door middel van de spraak van de drager,” licht Ossewaarde toe. “Het is mooi als verzorgingshuizen of ziekenhuizen deze technologie inpassen. De zorg wordt daardoor goedkoper, en screening en diagnose verbeteren.”

Tech-startup: hartritme meten as-a-service

Een organisatie die bezig is met het brengen van geavanceerde metingen van lichaamsfuncties is Happitech, een tech-startup die zich richt op het meten van hartslag en hartritme met behulp van een smartphone. Een van de eerste producten was Skip-a-Beat, een game waarmee je met je hartslag de gameplay bepaalt.

Skip-a-beat - Data Donderdag - GoDataDriven

Yosef Safi Harb, oprichter van Happitech:

De betrouwbaarheid van het meten van de hartslag is inmiddels zo goed dat we ontwikkelaars een platform bieden om toepassingen voor welzijnsverbetering en medische toepassingen te ontwikkelen met deze technologie.

Ziekenhuizen, maar ook verzekeraars en trainingsorganisaties zetten dit platform in. Het is hierbij niet alleen mogelijk om het hartritme te meten, maar bijvoorbeeld ook fluctuaties in het ritme. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om overtrainen bij sporters te signaleren. Met behulp van de technologie kunnen burgers thuis hun hartritme meten en de gegevens op afstand delen met een arts voor een diagnose.

Interessant hierin is dat Happitech als techbedrijf wel het platform biedt, maar bewust niet de toepassing ontwikkelt. Op deze manier stelt Happitech functionaliteit om hartfuncties te meten beschikbaar aan appontwikkelaars die op hun beurt de toepassing ontwikkelen.

De toekomst van de zorg?

Door een toename van sensoren in de thuisomgeving en quantified self-toepassingen komen burgers steeds minder vaak in een ziekenhuis terecht. Wetenschappelijk onderzoek blijft belangrijk om op basis van data prescriptieve zorg te kunnen verlenen. Het is de vraag of het ziekenhuis in de toekomst een platformrol zal vervullen of dat medische platformen, als een soort Uber, zorg-on-demand bieden en bemiddelen tussen burger en zorgverlener.

datadonderdag13-websiteDD

DD #13: Voorspellen van kijkgedrag en het aanpakken van het wereldwijde voedseltekort

Afgelopen donderdag vond in de Beurs van Berlage de 13e editie van Data Donderdag plaats. Ruim 90 bezoekers kregen praktijkvoorbeelden voorgeschoteld over analytics in de breedste zin van het woord, van HR-analytics, wereldwijd opkomende technologie en het voorspellen van kijkgedrag tot aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem. SAS verzorgde de pizza’s en de drankjes, XSed en Talend vulden samen een sprekersslot in.

HR-analytics

Dirk Jonker, verzorgde de startup-pitch over zijn HR-analytics app Crunchr. HR processen voorspelbaarder maken met analytics is hot, het bedrijf van Dirk telt inmiddels meer dan 50 medewerkers. Niet vreemd als je bedenkt dat HR uitgaven als salaris, pensioen en opleidingskosten vaak goed zijn voor 70% van de bedrijfskosten, maar de werkwijze tot nu toe niet goed meetbaar was.

“Vraag een grote organisatie hoeveel mensen er werken en drie weken later heb je 20 verschillende antwoorden”, aldus Dirk Jonker, “Daarbij komt het vraagstuk van talentontwikkeling: wanneer ontwikkel je talent, wanneer werf je het aan, en hoe behoud je mensen. Arbeidsvoorwaarden zijn nog vaak gelijk voor iedereen, terwijl je hiermee ook zou kunnen inspelen op individuele voorkeuren”

HR-analytics geven inzicht in de voorkeuren per functieprofiel voor bijvoorbeeld gewenste uitdaging, flexibiliteit, een internationale carrière of juist job security. Crunchr helpt organisaties daarnaast om opvolgers aan te wijzen voor bepaalde functies, zodat je altijd de juiste persoon op de juiste plaats hebt.

Een datagedreven kijk op technologische ontwikkelingen

HR-analytics geven inzicht in de voorkeuren per functieprofiel voor bijvoorbeeld gewenste uitdaging, flexibiliteit, een internationale carrière of juist job security. Crunchr helpt organisaties daarnaast om opvolgers aan te wijzen voor bepaalde functies, zodat je altijd de juiste persoon op de juiste plaats hebt.

De meeste trendrapporten, hype cycles en magische kwadranten zijn opgesteld op basis van de mening van experts. Om een onafhankelijk beeld te schetsen van de technologische ontwikkelingen besloot Friso van Vollenhoven via de Meetup API een database aan te leggen van de tech communities in wereldsteden als Amsterdam, London, Berlijn en San Francisco. Door analyse van de leden en veelgebruikte woorden ontstond met www.datadriventechradar.com een goed beeld van de trends.

a-datadonderdag-3

Friso laat zien dat Amsterdam, de startup capital van Europa, 15.000 actieve Meetupleden kent die in 2015 bijna 50.000 Meetups bezochten. “Startup en Innovatie”-Meetups zijn het populairst. Communities rondom DevOps en Big Data / Data Science zijn sterk groeiende, terwijl de groei van de “Mobile App Development”-community afneemt.

In San Francisco zijn “Big Data en Data Science” en “Front-end Development” populair. Op de derde plek staan hier startups. In London lijkt de markt wat conservatiever, met populaire communities die vooral gericht zijn op “Enterprise Softwareontwikkeling”.

Wat meer diversiteit in Amsterdam is wel op zijn plek. ”Woman in Tech” staat in onze hoofdstad niet in het lijstje, terwijl in zowel San Francisco als Berlijn de vrouwelijke techneuten een top-10 notering hebben.

Kijkgedrag voorspellen

Geoffrey van Meer, Manager Consumer Intelligence, van RTL Nederland gaf inzicht in de manier hoe consumer intelligence bijdraagt aan de ontwikkeling van een customer centric model. Om in de toekomst relevante advertenties en programma’s te bieden zet RTL consumer intelligence in op drie domeinen: Marketing, Sales en Content.

a-datadonderdag-2

Marketing Intelligence

Het oudste intelligencewerkveld, waar CRM, event driven mails en churn modellen een belangrijke rol spelen.

Sales Intelligence

Door een kijker te profileren op basis van verschillende databronnen, is RTL in staat om relevante advertenties weer te geven. Hiervoor past RTL allerlei inzichten in, zo zijn gebruikers van bijvoorbeeld @kpnmail over het algemeen 40+ en gebruiken vrouwen vaker een verouderde browser. Geslacht kan je ook bepalen door de naam uit het e-mailadres te filteren en deze te koppelen aan een namentabel of door te kijken naar het type artikel dat iemand leest. Gedrag en leeftijd zijn door deze werkwijze met 98% nauwkeurigheid te voorspellen.

Content intelligence

De kijkcijfers per moment geven een goed beeld van de ‘stickiness’ van een programma (hoe lang blijven kijkers hangen), maar ook van de invloed van reclameblokken en populariteit van presentatoren.

Gevanceerde technieken zoals text mining en computer vision gaan in de toekomst een grotere rol spelen bij RTL. Denk aan aanbevelingen op basis van geanalyseerde ondertitels of het toetsen van nieuwe formats door een script te toetsen aan de trends.

Gezichtsherkenning geeft inzicht in het effect van een bepaalde presentator of acteur op de kijkcijfers. Zo kan RTL herkennen welke personen populair zijn en hiermee presentatie-duo’s samenstellen of aanbevelingen doen.

DutchSprouts (aangeboden door XSed en Talend)

Ten slotte namen Wouter Kerkhoff van DutchSprouts en Steven Knolle van XSED het woord. DutchSprouts heeft als doel om het dreigende voedseltekort voor 2 miljard mensen af te wenden. Dit doet hij door boeren in ontwikkelingslanden te helpen om meer te halen uit hun landbouwgrond. Betere bemesting speelt hierin een cruciale rol. Traditionele bodemanalyses om de ideale bemesting te bepalen zijn echter kostbaar en tijdrovend.

a-datadonderdag1

DutchSprouts heeft informatie verzameld van de bodemsamenstelling in verschillende ontwikkelingslanden en de chemische analyse opgeslagen in een database. Via een eigen ontwikkeld bodemscan-device kunnen boeren nu zelf de bodemsamenstelling analyseren, zonder tussenkomst van dure laboratoria. De doorlooptijd van een analyse is nu verkort van 3 weken naar enkel minuten. Zo kunnen boeren direct de bodemkwaliteit bepalen en de bemesting hierop afstemmen.

En dat dit werkt heeft Wouter zelf ervaren. “Een boer in Kenia kwam enthousiast op mij af omdat hij dankzij ons bodemscan-device 10 euro meer heeft verdiend. Voor hem een wereld van verschil, want nu kan zijn dochter naar school”.

Wij danken de sponsoren SAS (catering) en XSed/Talend (presentatie) voor de sponsoring van deze editie. De volgende DataDonderdag vindt plaats op 15 september.

Fitheid tijdens de 12e editie van Data Donderdag

Afgelopen donderdag 17 maart organiseerden Anchormen, GoDataDriven en Datafloq alweer de 12e editie van Data Donderdag. Deze avond stond in het teken van fitheid: fitheid van je auto (Gregor Abbas, ANWB), financiële fitheid (Aziz Mohammadi, ING), een privacy workout (Joke Bodewits, Hogan Lovells) en de fitheid van patiënten (Willem Herter & Wouter Kroese, Pacmed).

lees meer

Visuele Notulen #11


#10

DATA #10

 

Data Donderdag #10

Niek Temme – Business Analytics Consultant – DeltIQ Group

De slimme thermostaat zien we steeds vaker. Maar hoe ontwikkel je een slimme thermostaat met behulp van machine-learning en big-data technologie?

lees meer
Data Donderdag #10

STARTUP PITCH: Bert Böekling & Mark van Hattem – Oprichters Whatifolution

Whatifolution verandert datamodellen in sets van onderling verbonden grafieken waardoor visuele manipulatie door het gebruik van een muis of een vinger mogelijk wordt.  

lees meer
Rieke Smakman

Rieke Smakman

“Als advocaat ben erg nieuwsgierig naar de impact van data-analyse binnen mijn vakgebied. Hoe het bijvoorbeeld toegepast kan worden op bewijslevering en pleidooien in civiele procedures.”

Jos van Dongen

Jos van Dongen


“Ik kom bijna naar elke Data Donderdag en vind het een leuke gelegenheid om mensen te ontmoeten. Daarnaast zijn de onderwerpen bijzonder gevarieerd, leerzaam en interessant.”

Marcel Mank

Marcel Mank


“Ik kom hier uit pure interesse. Op het moment iets noemen uit de presentaties waar ik wat aan heb voor mijn werk bij het datawarehouse van het UWV is lastig. Dat komt wellicht morgen onder de douche.”

Data Donderdag #10

Piek Vossen – Hoogleraar Computationele Lexicologie aan de VU

Piek zal in gaan op hoe bedrijven tekst mining kunnen gebruiken voor reputatie management en sentiment analyse.

lees meer
Rob Hofstra

Rob Hofstra

“Als student data science ben ik al eerder bij Data Donderdag geweest. Ik vind de avonden gezellig, interessant en een goede gelegenheid om contacten te leggen.”

Data Donderdag #10

Marcel van der Kuil – MedTech Professional en CEO SensoRun

Wat hebben hardlopen en data science met elkaar gemeen? Heel veel, zo blijkt. Marcel zal vertellen hoe dat precies in elkaar zit.

lees meer
Data Donderdag #10

Hylke Niermeijer – Achmea en Erik Kentie – Easim, initiatief TU Delft

In 2015 is de TU Delft een initiatief gestart met verzekeraar Achmea, met de focus op schade. Vier groepen studenten van twintig man zijn aan de slag gegaan, met als doel data op verschillende manieren te benaderen. In relatief korte tijd werd veel informatie uit data gehaald. Er zijn diverse modellen op losgelaten, die resultaten gaven over inbraken, verkeersongevallen en waterschade. In 2016 gaat de TU Delft verder met groepen studenten, waarnaast de universiteit nog op zoek is naar cases.

lees meer
Sara Westphal

Sara Westphal

“Ik vind het interessant om te horen waar mensen mee bezig zijn op het gebied van Big Data. Maar meer tijd voor interactie op zo’n avond als deze zou fijn zijn.”

Susanne Scherer

Susanne Scherer

“Voordat ik persoonlijke data af zou staan aan bedrijven zoals verzekeringsmaatschappijen vind ik het belangrijk om te weten wat ermee gebeurt en hoe ik er vervolgens van kan profiteren.”

Data Donderdag #10 gallery

Visuele notulen #9


#9

datadonderdag9-5

1R8A7600

Maarten Toet – Associate bij Station 10

Data is hard, dat weten we allemaal. Hoe maken we die zacht? Hoe maken we data aantrekkelijk en sexy?

lees meer
1R8A7775

Marlou Kamphuis


“Vanuit mijn achtergrond in Predictive Analytics in het bankwezen ben ik hier vooral om te zien hoe ver bedrijven zijn met Big Data. Het mediaverhaal is voor mij bekend terrein; ik haalde vooral veel uit de presentatie van Friso van Vollenhoven en Stijn Tonk. Zij maakten aan de hand van hun webshop-case de technische materie begrijpelijk.”

Data Donderdag #9 Gallery

1R8A7765

Bert Kwanten


“Het valt me op dat voor verschillende toepassingen dezelfde technieken terugkomen. Dat zag je vanavond: van eten en jurkjes tot human resources, waar ik zelf een start-up in heb.”

1R8A7631

Friso van Vollenhoven en Stijn Tonk – GoDataDriven

Data Scientist wordt ook wel “the hottest job of the 21st century” genoemd. Maar, wat houdt het vak nou werkelijk in? En is het echt zo moeilijk als iedereen beweert? Friso van Vollenhoven en Stijn Tonk leggen het werk van een Data Scientist uit in zo weinig mogelijk woorden, aan de hand van het voorbeeld van een webwinkel.

lees meer
1R8A7770

Rob Hofstra


“Als student Data Scientist leer ik alle technieken, maar hier hoor ik welke technieken echt in de praktijk gebruikt worden.”

1R8A7728

Startup Pitch: Vladimir Nedovic – Oprichter Flavourspace

Je koelkast weet wat je gaat eten morgen. Dankzij ‘food discovery engine’ Flavourspace helpen apparaten op basis van Big Data jou een maaltijd te kiezen, maken of bestellen.

lees meer
1R8A7591

Dennis van den Berg

“Hoewel ik me in het verleden vooral met systemen heb bezig gehouden, raak ik steeds meer geïnteresseerd in data. Daarom ben ik geïnteresseerd in Data Science, en dat is exact waar het vanavond over gaat.”

1R8A7582

Lene Böhnke

“Ik werk bij een start-up in de gezondheidssector en daar is de grote vraag: hoe kan ik al deze bronnen vertalen naar een visualisatie die begrijpelijk is voor de massa? What can we learn from Big Data?”

1R8A7566

Rinke Klein Entink

“Ik vind het heel interessant om te horen wat andere mensen doen met Big Data. Met name het eerste onderwerp ben ik benieuwd naar: hoe ga je met data om? Hoe vertaal je het zodat mensen er iets nuttigs mee kunnen doen? Hoe zet je data om in gedragsverandering?”

1R8A7689

Wessel Luijben – Lead Data Science en Deep Learning Expert

 

Welke klanten van mijn website gaan de sprong naar de concurrent maken? De Churn-methode helpt je die klanten op te sporen.

De uitdaging van Data Science zit hem niet in het implementeren van een algoritme, maar in het in real-time aanspreken van de juiste algoritmes om antwoord op je vraag te vinden. In dit geval is de vraag: hoeveel klanten gaan mijn klantenbestand verlaten? Oftewel, wat is mijn Churn-rate?

lees meer

WELKOM DATA DONDERDAG #9

Welkom bij alweer de 9e editie van Data Donderdag. Vanavond is er weer een interessant programma met sprekers van Station 10, GoDataDriven, Anchormen en Flavourspace.

Voor het eerst is de volledige meetup ook live te volgen via DataDonderdag.nl doordat we, in samenwerking met Visuele Notulen, een livestream aanbieden.

tweet @haralddewild

tweet @josvandonge

1R8A0586

Speel mee met de big boys – Joost van de Wijgerd

Joost van de Wijgerd van BUX begint zijn introductie. Hij is de laatste spreker. Om te beginnen vertelt hij iets over het bedrijf, voor wie hen niet kent. ‘Speel mee met de big boys’, staat er in beeld. “We willen het handelen op de beurs toegankelijk maken.” Bij BUX kun je met virtueel geld of met echt geld spelen. BUX voegt gamification toe aan de beurs en bouwt er een sociaal netwerk omheen. “We hebben ook WhatsApp-groepen, zodat je ook met andere beleggers kunt praten.”

lees meer
1R8A0459

Bruggenbouwers in de technologie – Harald de Wilde (Cisco)

Je kunt je radio niet aanzetten of het is het Internet of Everything. Harald de Wilde, Strategic Channel Developer bij Cisco is aan het woord. Hij is de tweede spreker vanavond. Een wervelwind van interessante informatie brengt hij in korte tijd naar het publiek. “Dat alles vanzelf gaat, gaan we daar komen?”

lees meer

tweet @nhvandenberg

1R8A0652

Remco Frijling – Lean Telecom Group

“Ik ben zpp’er en ik vertegenwoordig andere bedrijven. Ik heb een grote interesse voor deze ontwikkelingen en wat het betekent voor de toekomst. Met name van BUX vind ik het interessant om te horen hoe zij applicaties bouwen.”

1R8A0646

Tomas Hanedoes – Mannenmedia

“Data Donderdag maakt voor mij vooral inzichtelijk waar mensen allemaal mee bezig zijn. Het verhaal van BUX vind ik erg interessant en ook het gedeelte over Cisco. Het is inspirerend om te zien wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn een groot advertentienetwerk. Bij ons gebeurt het nog op een veel plattere manier.”

1R8A0635

Angelique Brinkman – De Persgroep

“Ik ben verantwoordelijk voor de customer intelligence afdeling. Tegenwoordig is het online kanaal zo ontzettend belangrijk. We verzamelen nu ook gegevens om het gedrag van de bezoeker te meten. Vroeger was het alleen maar kranten verkopen natuurlijk. Data is een onmisbare component, daarom is Data Donderdag zo interessant om bij te zijn.”

Data Donderdag #8 Gallery

1R8A0408

De mogelijkheden die Nedap biedt voor retail – Hilbert Dijkstra

Nedap is een technologiefabrikant uit het oosten van het land. Hilbert Dijkstra is Product Manager bij Nedap Retail en gaat in op de visie van Nedap Retail en specifiek hoe Nedap Retail ‘The Internet of Things’ inzet om een totaaloplossing te bieden voor retailers. Hij begint met een stukje historie…

lees meer
1R8A0255

Mesa Jajan – Omniplan

“Ik ben hier om te sparren over data. Ik ben binnen het bedrijf de enige die met data werkt en daarom heb ik de behoefte om met anderen te praten over nieuwe ontwikkelingen. Over hoe data veiliger te maken en ook schoner. Er is heel veel vervuilde data.”

1R8A0292

Kick-off #DD8: Niels van den Berg – Cisco

“Ik heb maar tien minuten en geloof me, dat wordt lastig.”  Niels van den Berg, Strategic Channel Developer bij Cisco, is aan het woord. Al gauw gaat hij verder over Big Data en Cisco. “Wat gebeurt er als alles verbonden is met elkaar? Hoeveel data komt daar uit?”

lees meer
1R8A0317

Welkom Data Donderdag #8

Vanavond doet Cisco een friendly takeover van de achtste editie van Data Donderdag. Deze editie staat in het teken van the Internet of Everything. Verder zijn er sprekers van Nedap en Bux. Veel plezier!

1R8A0062

Rob Hofstra – Data Scientist

“Ik kom uit de automatisering en ik ben bezig met omscholing wat Big Data betreft. Ik ben benieuwd naar BUX. Ooit probeerde ik zelf een applicatie te maken, dus ik ben erg nieuwsgierig om hier mee aan de slag te kunnen.”

1R8A0084

Marcel Mank – UWV

“Ik ben erg benieuwd naar wat Cisco doet. Ik werk zelf in de datawarehouse omgeving bij het UWV. Die loopt niet zo ver voorop. Ik hoop dat het UWV met Big Data gaat werken. Nu werken ze nog met de klassieke Relational database.” 

1R8A0123

Marcel van der Kuil – MedTech

“Ik hield gisteren zelf ook een meetup over datascience en hardlopen. Ik ben benieuwd hoe mensen hier tegenaan kijken. Big Data is niet alleen voor banken interessant. Je kan het veel breder trekken.”

1R8A0256

Maarten Wijfjes – Anchormen

“Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Als techneut ben ik benieuwd naar wat er aan de andere kant van de schutting speelt.”

1R8A0266

Christiaan Vaupel – student

“Ik ben uitgenodigd door Niels van Cisco omdat ik een scriptie maak over partnerships tussen bedrijven. Ik weet niet heel veel van Big Data, dus ik ben erg benieuwd.” 

1R8A8442

Ronald Wissink, Value Creation Capital

“Het zijn waardevolle avonden. Wat me iedere keer weer opvalt is de moeite die nodig is om Big Data te verzamelen. Welke waarde vertegenwoordigt het nu?”

1R8A8437

Sicco Pier van Gosliga, TriFinance

“De sprekers zijn keer op keer en stuk voor stuk goed en gaaf. Ik vind het vooral interessant wat Big Data voor onze maatschappij kan betekenen.”

Jelte

LeerUniek – Jelte de Jongh

We meten onze kinderen op basisscholen op basis van de welbekende Cito-score. Is dit reëel? Jelle van LeerUniek vindt van niet.

lees meer

Tweet @JohanvdBrin

Data Donderdag #7 Gallery

Rutger_Rienks

Landelijke Politie – Rutger Rienks

Rutger opent zijn presentatie met de vraag of er pers in de zaal zit. Hij geeft aan dat hij hier niet staat om het verhaal over en namens de KLPD te vertellen. Een interessante opening waardoor de mensen iets verder op het puntje van een stoel gaan zitten. Predictive Policing, is een onderwerp dat boeit.

lees meer
Scout_Herremans

De waarde van Big data – Scout Herremans (KLM)

Big Data is hot, evenals de volgepakte lounge van een nieuwe editie van Data Donderdag. Er is geen zitplek of staanplaats meer over. Je moet dan ook je best doen om niet op iemands tenen te staan. Scout Herremans, Manager Business Innovatie bij KLM, trapt af. Hij neemt ons mee in de wereld van Big Data bij KLM.

lees meer
1R8A8455

Jade de Vries, Aegon

“Als data-analist kom ik hier graag om te ervaren en horen hoe andere bedrijven en collega’s met toepassingen van Big Data omgaan. Welke kansen zien zij?”

RobDielemans

Kick-off DD#7: Rob Dielemans

“We organiseren deze meet-ups om jullie te laten zien wat de mogelijkheden zijn van Big Data.” – Rob Dielemans

DataDonderdag

Welkom Data Donderdag #7

De 7e editie van Data Donderdag is begonnen. We hebben vanavond weer een interessant programma met sprekers van KLM, Cloudera, de Landelijke Politie en LeerUniek. Veel plezier!

Mieke Berkers, OGZ

“Data Donderdag is heel laagdrempelig, ik kom vanaf nu vaker. Ik organiseer zelf ook een Big Data event waardoor ik goed op de hoogte ben. Ik vind het vooral leuk om met collega’s te spreken en ervaringen uit te wisselen.”